Open BakOpen LabNIEUWScontact

De Engelenbak moet dicht

De Amsterdamse Gemeenteraad heeft 8 november jl. besloten dat Theater De Engelenbak definitief niet in het Kunstenplan 2013-2016 wordt opgenomen. Per 1 januari 2013 zal Theater De Engelenbak geen subsidie meer ontvangen van de Gemeente Amsterdam. Dit betekent dat Theater De Engelenbak haar deuren moet sluiten.

Dit is onwerkelijk en onbegrijpelijk! Want ook de afgelopen kunstenplanperiode heeft De Engelenbak een zeer belangrijke functie gehad als een artistiek interessant en veelzijdig theater. Een professioneel theater dat nog altijd een unieke verbindende functie vervult voor amateurtheater en talentontwikkeling, is er vanaf 1 januari niet meer.

Dit is het einde van 37 jaar cultuurgeschiedenis. Wie is er niet begonnen? Nooit meer de Open Bak, nooit meer de mooiste amateurvoorstellingen in de Nes, nooit meer de zondagmiddagsalon, nooit meer de eigen producties met nieuw jong talent, nooit meer de experimenten van het Open Lab. Amsterdam huilt.

Wij willen iedereen groots bedanken voor alle steun. Tot en met december kan iedereen nog afscheid nemen van Theater De Engelenbak met een mooie voorstelling of de Open Bak.